Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 01 Nadroedd Sicr, Ansicr, Neu Ofn Cymraeg Popular

1028 downloads

Download (pdf, 1.10 MB)

1 Nadroedd - Sicr, Ansicr, Neu Ofn_Cymraeg.pdf

Pan fyddwch yn dechrau gweithio gydag unrhyw grŵp newydd, mae'n bwysig darganfod faint y maent yn ei wybod am nadroedd, a sut y mae nadroedd yn gwneud iddynt deimlo. Yn anochel, bydd 'arbenigwyr' brwdfrydig yn rhan o'r grŵp, ond efallai y bydd eraill sy'n ofn neu sydd â ffobia, a llawer mwy sydd ddim yn gwybod sut y maent yn teimlo. Rydym wedi datblygu ffordd o dorri'r ia, er mwyn annog pawb i gymryd rhan a dweud beth y maent yn ei wybod a sut y mae nadroedd yn gwneud iddynt deimlo. Mae hwn yn faes sensitif, ac felly mae'n bwysig canmol plant am yr hyn y maent yn ei wybod (yn enwedig os ydynt yn ofnus), a sicrhau nad yw'r rheiny sy'n ofn neu'n bryderus yn teimlo'n ynysig neu'n teimlo bod pobl yn chwerthin amdanynt. Byddwch yn empathetig! Defnyddiwch enghraifft o ofnau eraill sydd gennym, efallai - mae pawb yn wahanol ac nid nhw sy'n 'anghywir'. Anogwch y rheiny sydd ddim yn siŵr i ymuno ac i ddarganfod mwy.