Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 05 Cadwyni a Gweoedd Bwyd_Cymraeg.pdf Popular

681 downloads

Download (pdf, 1.97 MB)

5 Cadwyni a Gweoedd Bwyd_Cymraeg.pdf

Mewn ysgolion, rhan bwysig o waith y cwricwlwm gwyddoniaeth yw'r cysyniad o gadwyni bwyd ac, ar gam uwch, gweoedd bwyd Mae'r gweithgaredd hwn yn llawer o hwyl ac yn addysgu plant sut y mae anifeiliaid yn rhyngweithio gyda'u hamgylchedd a'i gilydd, a sut y gall unrhyw newidiadau effeithio ar bob un ohonynt. Mae arnoch angen casgliad o anifeiliaid ffug sy'n cynrychioli bywyd gwyllt brodorol - nid oes rhaid iddynt edrych yn realistig. Os ydych yn gweithio gyda dosbarth mewn ysgol, mae detholiad o 30 tegan yn ddelfrydol ond mae niferoedd llai yn iawn ar gyfer gwaith grŵp. Mae hyn yn cynnwys nadroedd, eitemau y maen nhw’n eu hysglyfaethu ac ysglyfaethwyr.
 
30
October
Saturday
Saturday, 30 Oct 2021
This event is online
06
November
Saturday
Saturday, 06 Nov 2021
This event is online
See All Events