Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 06 Pensiliau Gwiberod Hud Cymraeg Popular

937 downloads

Download (pdf, 1.70 MB)

6 Pensiliau Gwiberod Hud_Cymraeg.pdf

Dyma weithgaredd crefftus, syml, sy'n ddelfrydol i blant ifancach. Gallwch wneud y gweithgaredd hwn yn yr ystafell ddosbarth neu yn ystod ymweliad grŵp. Y ffordd orau o ddechrau yw cyflwyno'r grŵp i wiberod a'u cynefinoedd yn gyntaf. Yna, gadael iddynt roi tro ar y gweithgaredd syml ac effeithiol hwn a fydd yn gymorth iddynt i ddysgu am farciau gwiberod, ac i cofio ym mha fathau o lefydd y maent yn debygol o ddod o hyd iddynt. Mae rhoi rhywbeth i'r plant ei gadw yn gymorth i gynnal y teimladau positif hynny am wiberod.
 
03
February
Saturday
Saturday, 03 Feb – Sunday, 04 Feb 2024
Whiteley
See All Events