Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 09 Llwybrau Cerrig Gwiberod Cymraeg Popular

401 downloads

Download (pdf, 1.52 MB)

9 Llwybrau Cerrig Gwiberod_Cymraeg.pdf

Cafwyd y syniad ar gyfer y gweithgaredd hwn wedi i aelod pryderus o'r cyhoedd gysylltu. Roedd yn dymuno codi ymwybyddiaeth am wiberod ar draeth poblogaidd yn Sir Benfro. Nid yw'n bosibl codi arwydd bob tro, ond mae ymgysylltu â phlant lleol mewn gweithgaredd sy'n hwyl ac yn codi ymwybyddiaeth, yn gallu bod yn effeithiol iawn. Y cyfan sydd arnoch ei angen yw paent, cerrig crynion, awdurdod lleol neu dirfeddiannwr sy'n barod i roi lle i'r cerrig, a grŵp parod o bobl. Buom ni'n gweithio gydag ysgolion, sgowtiaid/geidiaid a grwpiau cymunedol eraill. Y syniad yw cael cymaint â phosibl o aelodau o'r cyhoedd i ddod o hyd i'r cerrig, rhannu eu lluniau ar gyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Facebook/Twitter, ac yna cuddio'r cerrig eto er mwyn i eraill ddod o hyd iddynt, gan ledaenu ymwybyddiaeth bositif o wiberod mewn ffordd sy'n ymgysylltu. Mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio gyda grwpiau o bob oed - beth am ofyn i grwpiau cymunedol lleol gymryd rhan a chreu llwybr ar eich safle gwiberod?
 
30
October
Saturday
Saturday, 30 Oct 2021
This event is online
06
November
Saturday
Saturday, 06 Nov 2021
This event is online
See All Events