Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 09 Llwybrau Cerrig Gwiberod Cymraeg Popular

840 downloads

Download (pdf, 1.52 MB)

9 Llwybrau Cerrig Gwiberod_Cymraeg.pdf

Cafwyd y syniad ar gyfer y gweithgaredd hwn wedi i aelod pryderus o'r cyhoedd gysylltu. Roedd yn dymuno codi ymwybyddiaeth am wiberod ar draeth poblogaidd yn Sir Benfro. Nid yw'n bosibl codi arwydd bob tro, ond mae ymgysylltu â phlant lleol mewn gweithgaredd sy'n hwyl ac yn codi ymwybyddiaeth, yn gallu bod yn effeithiol iawn. Y cyfan sydd arnoch ei angen yw paent, cerrig crynion, awdurdod lleol neu dirfeddiannwr sy'n barod i roi lle i'r cerrig, a grŵp parod o bobl. Buom ni'n gweithio gydag ysgolion, sgowtiaid/geidiaid a grwpiau cymunedol eraill. Y syniad yw cael cymaint â phosibl o aelodau o'r cyhoedd i ddod o hyd i'r cerrig, rhannu eu lluniau ar gyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Facebook/Twitter, ac yna cuddio'r cerrig eto er mwyn i eraill ddod o hyd iddynt, gan ledaenu ymwybyddiaeth bositif o wiberod mewn ffordd sy'n ymgysylltu. Mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio gyda grwpiau o bob oed - beth am ofyn i grwpiau cymunedol lleol gymryd rhan a chreu llwybr ar eich safle gwiberod?
 
03
February
Saturday
Saturday, 03 Feb – Sunday, 04 Feb 2024
Whiteley
See All Events