Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 12 Gwiberod Naturiol Grefftus_Cymraeg.pdf Popular

955 downloads

Download (pdf, 891 KB)

12 Gwiberod Naturiol Grefftus_Cymraeg.pdf

Ffordd wych o gael plant ac oedolion i ymddiddori yn yr hyn sydd o'u cwmpas yw eu cael i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf naturiol. Weithiau, caiff hyn ei addysgu fel rhan o waith Ysgol y Goedwig, ac mae'n dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae nadroedd yn benthyg eu hunain yn arbennig o dda i'r gweithgaredd hwn gan eu bod yn hawdd i bobl o bob oed eu creu! Os ydych chi wedi eich lleoli yn agos at goedwig, beth am roi tro ar wiberod coed clai? Traeth tywodlyd gerllaw? Beth am gael cystadleuaeth gwiberod tywod neu gael y gr┼Áp cyfan i greu cerflun tywod anferth o wiber? Neu gallech greu patrwm gwiber allan o blanhigion a cherrig yr ydych yn dod o hyd iddynt gerllaw - mae 'na lond lle o bosibiliadau, felly chwiliwch i weld beth sydd ar gael, ac ewch ati i greu!
 
03
February
Saturday
Saturday, 03 Feb – Sunday, 04 Feb 2024
Whiteley
See All Events