Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 15 Swynoglau Gwiberod_Cymraeg.pdf Popular

1018 downloads

Download (pdf, 1.59 MB)

15 Swynoglau Gwiberod_Cymraeg.pdf

Mae cerrig gwiberod yn ymddangos mewn llawer o straeon a chwedlau, o ddiwylliant Celtaidd, Cymreig, Gwyddelig, a hyd yn oed o Rwsia. Roeddent yn bwysig iawn i Dderwyddon paganaidd a chredwyd eu bod yn gwella nifer o ddoluriau, ac yn gwarchod y perchennog rhag drwg. Mae cerrig gwiberod yn gerrig sydd â thwll naturiol ynddynt, a chredwyd mai gwiber sydd wedi eu creu. Rydym ni wedi cymryd y chwedl bwysig hon, ac wedi datblygu gweithgaredd crefftus i blant hŷn - swynogl gwiber. Mae creu'r swynogl gwiber yn gymorth i atgyfnerthu sgiliau adnabod ac yn creu rhodd hardd i'w hatgoffa o rinweddau positif gwiberod yn ôl ein cyndeidiau.