Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 19 Cerddi Gwiberod_Cymraeg.pdf Popular

980 downloads

Download (pdf, 1.34 MB)

19 Cerddi Gwiberod_Cymraeg.pdf

Mae barddoniaeth yn ffordd wych o helpu plant i archwilio'r hyn y maent yn ei wybod, a sut y maent yn teimlo am wiberod. Fe welsom ni, mewn llawer o achosion, lle'r oedd canfyddiadau cychwynnol yn eithaf negyddol ac anghywir; roedd yr ymarfer hwn yn gymorth i'r plant fyfyrio a meddwl yn fwy gofalus am wiberod. Gwnaethom y gweithgaredd hwn gyda grŵp o blant 11 oed a oedd yn meddwl mai llofruddwyr difeddwl oedd gwiberod, yn hela ddydd a nos! Felly gall hwn fod yn weithgaredd gwych i asesu faint y mae plant hŷn yn ei wybod go iawn am wiberod, a gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer diwrnod o weithgareddau. Neu gallech ei wneud ar ddiwedd y dydd i weld sut y mae eu canfyddiadau wedi newid.
 
03
February
Saturday
Saturday, 03 Feb – Sunday, 04 Feb 2024
Whiteley
See All Events