Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 20 Golygfeydd Ffenestri_Cymraeg.pdf Popular

845 downloads

Download (pdf, 1.22 MB)

20 Golygfeydd Ffenestri_Cymraeg.pdf

Gweithiodd artist ein prosiect, Emily Laurens, gyda grŵp Blwyddyn 6 mewn ysgol, i wneud 'ffenestri gwydr lliw' hyfryd o bapur sidan, ar gyfer ein harddangosfa Gwiberod Gwych. Mae'n hawdd eu gwneud a gallwch eu haddasu at y tymhorau gwahanol. Mae'n gweithio orau fel gweithgaredd dan do. Gallwch addasu'r rhain i weithio gydag unrhyw olygfa neu anifail, ond roedden ni'n cael hwyl yn ychwanegu gwiberod at y ffenestri tymhorol hyn, gan ddangos beth y maent yn ei wneud ar adegau gwahanol o'r flwyddyn. Ein ffefryn oedd golygfa'r hydref, wrth i'r wiber ddod o hyd i bentwr o ddail er mwyn gaeafgysgu! Mae'n gymorth i'r plant ddeall ecoleg a chylchoedd naturiol y wiber, ac mae hyn yn eu helpu i feithrin empathi tuag atynt.
 
03
February
Saturday
Saturday, 03 Feb – Sunday, 04 Feb 2024
Whiteley
See All Events