Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 21 Teils Clai Cynefinoedd Gwiberod_Cymraeg.pdf Popular

863 downloads

Download (pdf, 1.72 MB)

21 Teils Clai Cynefinoedd Gwiberod_Cymraeg.pdf

Dyma weithgaredd gwych i blant hŷn, pobl ifanc yn eu harddegau neu oedolion. Gallech adeiladu'r gweithgaredd hwn i mewn i sesiwn hirach, gan gynnwys taith ymlusgiaid lle gallai'r grŵp gasglu planhigion (gyda chaniatâd y tirfeddiannwr) o gynefin y wiber, er mwyn addurno'r teils. Gallech hefyd roi cyflwyniad ar ecoleg y wiber wrth i chi aros i'r teils sychu yn yr aer. Er bod y teils yn drawiadol iawn, mae hwn yn weithgaredd gweddol rad (mae'n costio tua 70c y teil) ac yn rhoi rhywbeth hardd i'r cyfranogwyr i'w helpu i gofio am eu diwrnod arbennig!
 
03
February
Saturday
Saturday, 03 Feb – Sunday, 04 Feb 2024
Whiteley
See All Events