Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 22 Ymgysylltu Â'r Gymuned _Cymraeg.pdf Popular

941 downloads

Download (pdf, 678 KB)

22 Ymgysylltu Â'r Gymuned _Cymraeg.pdf

Wrth i chi wneud gweithgareddau Gwiberod Gwych!, gwerthfawrogwn fod llawer o bobl yn pryderu neu'n ansicr am wiberod, ac i raddau helaeth erthyglau camarweiniol yn y wasg sy'n gyfrifol am hyn. Gallai rhoi cyflwyniadau i grwpiau lleol eich helpu i oresgyn hyn. Os ydych yn sylwi ar agweddau negyddol at wiberod yn eich cymuned, er enghraifft gan bobl sy'n pryderu wrth iddynt gerdded eu cŵn, neu rieni, neu bryderon busnes ynghylch gwrthdaro gyda thwristiaeth; efallai y gallech fynd at grwpiau lleol e.e. y cyngor, clwb garddio, Sefydliad y Merched, U3A, i gynnig cyflwyniad a/neu weithdy, i helpu i liniaru hyn. Cyn i chi roi sgwrs neu gyflwyniad, ceisiwch ddeall anian y grŵp, a strwythurwch eich deunyddiau i gyfateb â hynny. Rydym hefyd yn argymell y dylech fod yn barod i drafod unrhyw bryderon sy'n gysylltiedig â gwiberod mewn ffordd adeiladol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dawel eu meddwl unwaith y byddant yn darganfod y gwir am wiberod, ond mae'n well eu gadael nhw i gynnig atebion eu hunain fel cymuned, gan eu bod yn fwy tebygol o fod yn gynaliadwy.