Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 23 Cyflwyniadau I Grwpiau O Oedolion_Cymraeg.pdf Popular

448 downloads

Download (pdf, 658 KB)

23 Cyflwyniadau I Grwpiau O Oedolion_Cymraeg.pdf

Yn Ystod y prosiect Gwiberod Gwych, lledaenodd y newyddion ein bod ar gael i siarad â grwpiau a oedd â diddordeb yn go glou. Roedd llawer o fathau gwahanol o grwpiau yn awyddus i glywed am ein hymlusgiaid a'n hamffibiaid brodorol. Os hoffech chi ledaenu'r gair, a helpu gwiberod a herpetoffawna brodorol eraill, beth am roi cyflwyniadau i'r cyhoedd a mynd at grwpiau gwahanol yn eich ardal chi? Cofiwch fod llawer o grwpiau, er enghraifft Sefydliad y Merched a Phrifysgol y 3edd Oes yn trefnu eu cyflwyniadau sawl mis ymlaen llaw.
 
30
October
Saturday
Saturday, 30 Oct 2021
This event is online
06
November
Saturday
Saturday, 06 Nov 2021
This event is online
See All Events