Info & Advice

Photo © Ray Hamilton

pdf 23 Cyflwyniadau I Grwpiau O Oedolion_Cymraeg.pdf Popular

976 downloads

Download (pdf, 658 KB)

23 Cyflwyniadau I Grwpiau O Oedolion_Cymraeg.pdf

Yn Ystod y prosiect Gwiberod Gwych, lledaenodd y newyddion ein bod ar gael i siarad â grwpiau a oedd â diddordeb yn go glou. Roedd llawer o fathau gwahanol o grwpiau yn awyddus i glywed am ein hymlusgiaid a'n hamffibiaid brodorol. Os hoffech chi ledaenu'r gair, a helpu gwiberod a herpetoffawna brodorol eraill, beth am roi cyflwyniadau i'r cyhoedd a mynd at grwpiau gwahanol yn eich ardal chi? Cofiwch fod llawer o grwpiau, er enghraifft Sefydliad y Merched a Phrifysgol y 3edd Oes yn trefnu eu cyflwyniadau sawl mis ymlaen llaw.